Danh sách & lịch thi đánh giá NLTA theo Khung NLNN 6 bậc dùng...

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo Danh sách và Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho...

Danh sách & lịch thi đánh giá NLTA theo Khung NLNN 6 bậc dùng...

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo Danh sách và Lịch thi đánh giá năng...

Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh năm 2024

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Tháng   Ngày thi Thứ Hạn nộp hồ sơ Bậc thi Ghi chú 01 13, 14 7, CN 04/01/2024 3,...