TIN TIÊU ĐIỂM

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam Đợt 4 ngày 25/5/2024

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh, đợt thi ngày 25/5/2024, cụ thể như sau: ...

Thông báo thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Đợt 5 năm 2024, ngày 30/6/2024

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực...

Danh sách & lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam Đợt 4 ngày 25/5/2024

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo Danh sách và Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho...

HOTLINE

0337673086

Vui lòng liên hệ số điện thoại trên.

Danh sách & lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam Đợt 4 ngày 25/5/2024

Trường Đại học Ngoại thương xin thông báo Danh sách và Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam vào ngày 25/5/2024 (Thứ 7) như sau: Thời gian thi & địa điểm thi Thời gian thi: Ngày 25/5/2024 (Thứ 7). Địa điểm thi: Tầng 4 nhà B, Trường Đại học Ngoại thương,...