Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh năm 2024

4614

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH NĂM 2024 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Tháng  

Ngày thi

Thứ Hạn nộp hồ sơ Bậc thi Ghi chú
01 13, 14 7, CN 04/01/2024 3, 4, 5  

Thời gian tổ chức thi có thể được điều chỉnh dựa trên tình tình thực tế

03 16, 17 7, CN 07/03/2024 3, 4, 5
04 20, 21 7, CN 11/4/2024 3, 4, 5
05 25, 26 7, CN 16/5/2024 3, 4, 5
06 29, 30 7, CN 20/6/2024 3, 4, 5
07 23, 24 3, 4 17/7/2024 3, 4, 5
08 24, 25 7, CN 15/8/2024 3, 4, 5
09 24, 25 3, 4 17/9/2024 3, 4, 5
10 26, 27 7, CN 17/10/2024 3, 4, 5
11 23, 24 7, CN 14/11/2024 3, 4, 5
12 21, 22 7, CN 12/12/2024 3, 4, 5

 

Lịch thi sẽ được cập nhật tại website: http://www.vstep.ftu.edu.vn

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Khảo thi & Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Ngoại thương

Địa chỉ: Phòng 1006, Tầng 10, Nhà A, Số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Email: khaothi@ftu.edu.vn

Website: http://www.vstep.ftu.edu.vn

Hotline: 0337673086