Home KỲ THI VSTEP Cấu trúc đề thi VSTEP

Cấu trúc đề thi VSTEP

CẤU TRÚC ĐỀ THI BẬC 3-5 CỦA BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

CẤU TRÚC ĐỀ THI BẬC 3-5 CỦA BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CẤU TRÚC ĐỀ THI

 

Kỹ năng thi Mục đích Thời gian Số câu hỏi/nhiệm vụ bài thi Dạng câu hỏi/nhiệm vụ bài thi
Nghe Kiểm tra các tiểu kĩ năng Nghe khác nhau, có độ khó từ bậc 3 đến bậc 5: nghe thông tin chi tiết, nghe hiểu thông tin chính, nghe hiểu ý kiến, mục đích của người nói và suy ra từ thông tin trong bài. Khoảng 40 phút, bao gồm thời gian chuyển các phương án đã chọn sang phiếu trả lời. 3 phần, 35 câu hỏi nhiều lựa chọn Thí sinh nghe các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, bài giảng, sau đó trả lời câu hỏi nhiều lựa chọn đã in sẵn trong đề thi.
Đọc Kiểm tra các tiểu kĩ năng Đọc khác nhau, có độ khó từ bậc 3 đến bậc 5: đọc hiểu thông tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, đọc hiểu ý kiến, thái độ của tác giả, suy ra từ thông tin trong bài và đoán nghĩa của từ trong văn cảnh. 60 phút, bao gồm thời gian chuyển các phương án đã chọn sang phiếu trả lời. 4 bài đọc, 40 câu hỏi nhiều lựa chọn Thí sinh đọc 4 văn bản về các vấn đề khác nhau, độ khó của văn bản tương đương bậc 3-5 với tổng số từ dao động từ 1900-2050 từ. Thí sinh trả lời các câu hỏi nhiều lựa chọn sau mỗi bài đọc.
Viết Kiểm tra kĩ năng Viết tương tác và Viết luận (viết sản sinh). 60 phút 2 bài viết Bài 1: Viết một bức thư/ thư điện tử có độ dài khoảng 120 từ. Bài 1 chiếm 1/3 tổng số điểm của bài thi Viết.

Bài 2: Thí sinh viết một bài luận khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn, sử dụng lí do và ví dụ cụ thể để minh họa cho các lập luận. Bài 2 chiếm 2/3 tổng số điểm của bài thi Viết.

Nói Kiểm tra các kĩ năng Nói khác nhau: tương tác, thảo luận và trình bày một vấn đề. 12 phút 3 phần

Phần 1: Tương tác xã hội

Thí sinh trả lời 3-6 câu hỏi về 2 chủ đề khác nhau.

Phần 2: Thảo luận giải pháp

Thí sinh được cung cấp một tình huống và 3 giải pháp đề xuất. Thí sinh phải đưa ra ý kiến về giải pháp tốt nhất trong 3 giải pháp được đưa ra và phản biện các giải pháp còn lại.

Phần 3: Phát triển chủ đề

Thí sinh nói về một chủ đề cho sẵn, có thể sử dụng các ý được cung cấp sẵn hoặc tự phát triển ý của riêng mình. Phần 3 kết thúc với một số câu hỏi thảo luận về chủ đề trên.