Home KỲ THI VSTEP Hướng dẫn làm bài thi VSTEP

Hướng dẫn làm bài thi VSTEP

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LÀM BÀI THI ĐGNLTA BẬC 3-5

Để thực hiện thành thạo các bước làm bài thi trên máy, đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn các bước làm bài thi trên máy, cụ thể như sau:

Bước 1: Thí sinh nhận được tài khoản và mật khẩu từ giám thị

Bước 2: Thí sinh điền tài khoản đăng nhập và mật khẩu

Bước 3: Thí sinh kiểm tra thông tin của mình và đọc kỹ các hướng dẫn

Bước 4: Sau khi kiểm tra tai nghe và mic thành công, thí sinh chọn nút chụp hình để lưu lại hình ảnh (nếu được yêu cầu)

Bước 5: Màn hình thi của kỹ năng Listening

……..

Thí sinh vui lòng đọc kỹ chi tiết hướng dẫn các bước làm bài tại đây.