Home KỲ THI VSTEP Hướng dẫn làm bài thi thử VSTEP

Hướng dẫn làm bài thi thử VSTEP

Hướng dẫn đăng ký & làm bài thi thử VSTEP

Thí sinh có thể tự làm bài thi thử trên máy tính cá nhân tại nhà.

Để sử đụng được chương trình thi thử, yêu cầu thí sinh phải sử dụng trình duyệt Firefox (Các trình duyệt khác không phải Firefox sẽ không được hỗ trợ. Điều này để đảm bảo bạn có thể thi được tốt nhất).

Sau khi sử dụng trình duyệt Firefox, thí sinh cần cho phép sử dụng Microphone để thu âm.

Phần mềm thi bắt buộc sử dụng trình duyệt Firefox và được cài đặt chế độ Autoplay như sau:

  • Trên Firefox, vào Settings, chọn Privacy & Security.
  • Ở mục Autoplay, chọn Settings, chọn Allow Audio and Video.
  • Sau đó, khởi động lại Firefox.

Để làm bài thi thử, thí sinh thực hiện các bước theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập Link đăng ký và tạo tài khoản để thi thử

Thí sinh cần điền đầy đủ các thông tin cá nhân và email để nhận tài khoản thi thử.

Bước 2: Truy cập Link để đăng nhập và làm bài thi thử

Thí sinh nhập tài khoản, mật khẩu đã được cung cấp ở bước trên để làm bài thi thử.