Home KỲ THI VSTEP Kết quả thi và phúc khảo

Kết quả thi và phúc khảo

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh, đợt thi ngày 25/5/2024, cụ thể như sau: ...

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh, đợt thi ngày 20/04/2024, cụ thể như sau: ...

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh, đợt thi ngày 13/01/2024, cụ thể như sau: ...

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh, đợt thi ngày 09/12/2023, cụ thể như sau: ...

Thông báo kết quả kỳ thi ĐGNLTA theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả thi cho 56 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh,...

Thông báo kết quả kỳ thi ĐGNLTA theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả thi cho 140 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh,...

Thông báo kết quả kỳ thi ĐGNLTA theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả thi cho 88 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh,...

Thông báo lịch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3-5 theo Khung NLNN...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3-5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt...

Thông báo lịch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3-5 theo Khung NLNN...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo lịch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh Bậc 3-5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt...

Thông báo Kết quả kỳ thi ĐGNL tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc...

 Trường Đại học Ngoại thương thông báo kết quả thi cho 118 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh,...